#

Cilt 5 Sayı 8


Cilt 5 Sayı 8

 

Tüm Dergi

İÇİNDEKİLER

 

1

Petrol Fiyatları-Hisse Senedi Fiyatları İlişkisi: Bist Sektörel Analiz

Zehra ABDİOĞLU, Nurdan DEĞİRMENCİ
 

2

Bir Aktif İstihdam Politikası Aracı Olarak Girişimcilik Programlarının Etkinliği: “Kosgeb Yeni Girişimcilik Destek Programı” Örneği

Emel İSLAMOĞLU, Mete Kaan NAMAL, Yunus KOLEOGLU
 

3

Bireycilik-Toplulukçuluk Değerlerinin Başarı Amaç Yönelimlerine Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Önder SAKAL, İhsan AYTEKİN
 

4

Kurum İçi İletişimi Geliştirmede Software (Yazılım) Kullanımının Rolü

Deniz HERAND, Tuğçe ÇALIŞIR
 

5

Nakit Dönüş Süresi Ve Karlılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Bıst Taş Ve Toprağa Dayalı Sanayi Endeksi’nde (Xtast) Ampirik Bir Uygulama

Sinan AYTEKİN, Sevinç GÜLER
 

6

Transportatıon Sector In Turkey: Future Expectatıons About Raılway Transportatıon Of Turkey

Mustafa SEVÜKTEKİN, Hilal Yıldırır KESER, Sema AY, Işın ÇETİN
 

7

Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın Belirleyicileri

Mustafa Can SAMIRKAŞ, Samet EVCİ, Bahadır ERGÜN
 

8

Türkiye’de Gelir Dagılımı Adaletsizliği Ve Yoksullukla Mücadelede Sosyal Yardımların Gelişimi (2003-2012)

Adem ÜZÜMCÜ, Mustafa KORKAT
 

9

Hisse Senedi Getirilerindeki Volatilitenin Tahminlenmesinde Destek Vektör Makinelerine Dayalı Garch Modellerinin Kullanımı

Mutlu GÜRSOY, Mehmet Erdal BALABAN
 

10

Örgüt Kültürünün Örgüte Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bir Perakende İşletmesi Çalışanları Üzerinde Araştırma

İdil TAMER, N. Öykü İYİGÜN, Mehmet SAĞLAM
 

1057 kez görüntülendi.