#

Cilt 6 Sayı 10

 

Cilt 6 Sayı 10
 

Tüm Dergi

 

İÇİNDEKİLER

1.

Türkiye’de İkincil Konutların Turizmin Pazarlanmasında Kullanımı

Tufan ÖZSOY
 

2.

İş Kazaları Etkenlerinin Koruyucu Kullanma Ve İş Kazaları Yönetim Yaklaşımı Düzeyi İle İlişkisi: Ameliyathane Ünitelerinde Çalışan Sağlık Personeli Üzerine Bir Araştırma

Haluk TANRIVERDİ
Orhan AKOVA
Emel YILDIRIM
 

3.

Kırgız Vatandaşlarının Geçiş Dönemi Beklentileri ve Algıları

Yaşar AYYILDIZ
Azamat MAKSÜDÜNOV
Bekir Cihan UÇKAÇ
 

4.

Arap Bahari’nın Nedenleri, Uluslararasi İlişkiler Boyutu Ve Türkiye’nin Dış Ticaret Ve Turizm Gelirlerine Etkileri

İsmet GÖÇER
Sertan ÇINAR
 

5.

Duygusal Emeğin İş Performansi Üzerindeki Etkisi: Denizli İlinde Hizmet Sektöründe Görgül Bir Araştirma

Zübeyir BAĞCI
Yeliz MOHAN BURSALI
 

6.

Dünyada Yaşanan Son Ekonomik Krizlerin Ortak Paydası: Yayılma Etkisi Ve Belirleyicileri Üzerine Bir Değerlendirme

Umut EVLİMOĞLU
Aslı YENİPAZARLI
 

7.

Algilanan Lider Desteği İle İş- Aile Çatışması İlişkisinde Kendini İşletmeden Hissetmenin Aracilik Etkisi: Turizm Sektörü Örneği

Ömer TURUNÇ
Mine AFACAN FINDIKLI
 

8.

Yerli Ve Yabanci Hazır Giyim Markalarının Tüketici Zihnindeki Konumlari Ve Algılanan Müşteri Değerlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

Ayşegül KARATAŞ
Remzi ALTUNIŞIK

 

9.

Yükseköğretim Kurumlarinda ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar: Bir Devlet Üniversitesi Örneği

Esma DÖKMENER AYSAL
Yavuz AĞAN
 

10.

Kars Lojistik Merkezinin (Klm) TRA2 Bölgesinin Kalkınması Ve Kars Ekonomisi Açısından Önemi: Bir İktisadi Analiz

Adem ÜZÜMCÜ
Erkan TOKUCU
Gülseren ERGİÇAY

 

11.

Türkiye’de Muhafazakâr Sağ Pencereden Kadına Bakış
 

Hakan ÖZDEMİR
Yahya DEMİRKANOĞLU
 

12.

Kadınların İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörlerin Belirlenmesi: Panel Veri Yaklaşımı
 

Gaye KARPAT ÇATALBAŞ
 

13.

Tedarikçi Seçiminde Anp, Taguchi Ve Topsis Yöntemleri İle Otomotiv Sektöründe Bir Uygulama

Tuğba SARI
Mehpare TİMOR
 

14.

Muhasebe Meslek Mensuplarının Nitelikli Meslek Mensubu Yetiştirilmesine Yönelik Önlisans Programından Beklentileri

Emin YÜREKLİ
Seçkin GÖNEN
 

15.

Bayan Taraftarların Stadyumlarda Futbol Maçı Seyretmemelerine Neden Olan Etmenlerin Araştırılması

Fatih Çemrek
 

16.

Tedarikçi Seçiminde Analitik Ağ Süreci Yönteminin Kullanılması

Onur ÇETİN
Emrah ÖNDER

17.

Editöre Mektup

Timur Keskintürk
 

 

1246 kez görüntülendi.