#

Hakkımızda

DERGİ İMTİYAZ SAHİBİ

Prof. Dr. Erkan TOKUCU
 

EDİTÖR

Dr. Öğr. Üyesi Deniz TANIR
 

SORUMLU YAZI İŞLERİ

MÜDÜRÜ

Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL 
 

YAYIN KURULU

 
Prof. Dr. Ötüken SENGER
Doç. Dr. Levent GELİBOLU
Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL
Doç. Dr. Deniz ÖZYAKIŞIR
Dr. Öğr. Üyesi Adem ÇELİK
Dr. Öğr. Üyesi Savaş DURMUŞ
 
 

EDİTÖR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Uğur BULUT
Arş. Gör. Cavit Emre AYTEKİN

 

ÜRETİM EDİTÖRÜ

Öğr. Gör. Murat İNCE
 
 

ALAN EDİTÖRLERİ

Doç. Dr. Levent GELİBOLU
Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL
Doç. Dr. Deniz ÖZYAKIŞIR
Dr. Öğr. Üyesi Adem ÇELİK
 
 

İNGİLİZCE DİL UZMANI

Prof. Dr. Gencer ERKILIÇ

 

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD) 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır. hakemli dergi statüsünde olan dergi, genelde Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az iki kere yayınlanmaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde KAÜ İİBF Dergisi bütün yayın haklarına sahiptir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

KAÜ İİBF Dergisinin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir. İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye ve Uluslararası İlişkiler alanlarının kapsamına giren tüm konulardaki çalışmalar dergimizde yayınlanabilir. Daha önce özeti yayınlanmış veya ulusal ve uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş çalışmalar, bu geçmişleri belirterek gönderilebilir.

Dergimizin çeşitli üniversitelere mensup öğretim üyelerinden oluşan bir hakem ve danışma grubu mevcuttur. Yazı kuruluna gönderilen makaleler, tarafımızca yapılan bir ön değerlendirmeden sonra, hakem ve danışmanlar grubu içinden konunun uzmanı olan iki hakemin değerlendirmesinden geçmektedir. Gerektiğinde (hakem görüşünün birisinin olumlu diğerinin olumsuz olduğu durumlarda), üçüncü hakemin değerlendirmesinden geçen ve en az iki hakemin onayını alan makaleler yayına kabul edilmektedir. Dergimize gönderilmiş makaleler hiç bir suretle  iade edilmemektedir.

Makalelerin değerlendirme süreci hakem değerlendirme süreçlerinde herhangi bir aksama olmaması durumunda ortalama 3 ay sürmektedir. İki hakemin onayından geçmiş makaleler hem basılı olarak hem de ilgili yayın dönemi içinde derginin web sayfasında yayınlanmaktadır. Dergimizde yayınlanması istenilen çalışmaların, “Yazar Rehberi”ne uygun bir şekilde hazırlanarak kafkasiibfdergi@gmail.com mail adresine gönderilip, değerlendirmeye sunulması gerekmektedir.

            Dergimize erişim sağlayabileceğiniz “internet kaynakları” veya “veri tabanları” şunlardır:Ulakbim-TR DİZİN EconLit, ProQuest, EBSCOHost, Google Scholar, UlrichsWeb, Arastırmax, AsosIndex, TO-KAT ve Akademik Dizin.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

6819 kez görüntülendi.