Misyon ve Vizyon

VİZYON

Bölümümüzün   vizyonu   Gıda   Mühendisliği   eğitimi   ile   ilgili  gıda   bilimi,   gıdateknolojisi ve gıda güvenliği başta olmak üzere her alandaki paydaşlarımızla birlikte, eğitimingeliştirilmesi,   günümüzün   ve   geleceğin  bilimsel,   teknolojik   ve   ekonomik   gelişmelerinekatkıda bulunmayı amaç edinen, insanlık sorunlarını önemseyen, mesleki sorumluluklarınınbilincinde gıda mühendisleri yetiştirmektir.

MİSYON

Yetiştirdiği yenilikçi, yaratıcı, girişimci gıda mühendisleri ve yürüttüğü ve yayınladığı gerçekçi araştırma projeleri ile gıda biliminin, gıda teknolojisinin ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.Yetiştirdiği yenilikçi, yaratıcı, girişimci gıda mühendisleri ve yürüttüğü ve yayınladığı gerçekçi araştırma projeleri ile gıda biliminin, gıda teknolojisinin ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

1239 kez görüntülendi.