Misyon ve Vizyon

VİZYON
Ulusal endüstrinin ilk tercihi olan ve uluslararası akademik kuruluşlarca kabul gören,
Ulusal ve uluslar arası projeler üreten,
Geleceğin problem ve ihtiyaçlarını göre uygun stratejiler geliştiren,
Bilim ve teknolojiyi insanlığın hizmetine sunacak çözüm modelleri geliştiren,
Fiziksel koşulları en etkili ve verimli şekilde kullanan,
Bugünün ve geleceğin yenilikçi liderlerini yetiştiren bir bölüm olmak.
 
MİSYON
Bilim ve teknolojideki küresel gelişmeleri ulusal ekonomiye uyarlayarak ulusal gelişmeye katkıda bulunan,
İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerjiden meydana gelen sistemleri geliştiren ve verimliliğini artıran,
Bu sistemlerin performansını artırmak için gerekli bilimsel desteği sağlayan,
Problemleri akıl, bilim ve teknoloji ışığında çözebilen, Sürekli gelişmeyi hedef edinen, takım çalışmasına bağlı ve toplam kalite felsefesini benimsemiş,
Toplumun öncelikli ihtiyaçları doğrultusunda eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten, Endüstri mühendisliğinin temel teknik ve becerileriyle donatılmış, iyi iletişim kuran ve liderlik becerilerine sahip mühendisler yetiştirmek.

1396 kez görüntülendi.