#

İdari Birimler

 Yüksekokul Sekreteri    : Erus KOÇ

Personel Birimi              : Mehmet Ercan BALTALI

Tahakkuk                      :  Mehmet Ercan BALTALI

Satınalma                     : Mehme Ercan BALTALI

Öğrenci İşleri                : Mehmet Ercan BALTALI

Taşınır kayıt Yetkilisi    : Erus KOÇ