#

Genel Bilgi

Akademik yıl her biri 14 haftayı kapsayan 2 dönemden oluşmaktadır. Güz dönemi Eylül ayının ikinci haftası başlar ve Ocak ayında son bulur. Bahar dönemi ise Şubat ayında başlar Haziran ayında son bulur.

Toplam ders hazırlık program türüne göre haftada 24-30 ders saati arasında değişmektedir. Amaç, yıl sonuna kadar her düzeydeki öğrenciyi B2 Dil Yeterlik düzeyine ulaştırmaktır.

Geçme notu 100 üzerinden 65’tir.  Bu not yıl sonunda;

(Arasınavların % 30’u + Ödev, Proje ve Quizlerin  % 10’u + Yılsonu sınavının  %60)’ı şeklinde hesaplanır. 

Yıl sonu notunun belirlenmesinde dört dil becerisinin ağırlıklı oranları aşağıdaki gibidir.

DİL BECERİLERİ

AĞIRLIK ORANLARI

Dinleme-Anlama

% 20

Okuma-Anlama

% 30

Sözlü Anlatım

% 25

Yazılı Anlatım

% 25

  Yıl sonunda başarısız olan öğrenciler,  bir sonraki öğretim yılı başında yine Eylül ayı içinde yapılan Muafiyet ve Düzey Belirleme sınavına  girebilirler.  

   Yabancı dil hazırlık programında okuyan öğrenciler yapılan toplam derslerin % 80’ine devam etmek zorundadır. Devamsızlık hesaplamalarına anasayfamızda yer alan öğrenci linkinden ulaşabilirsiniz.