#

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 Dahili Tıp Bilimleri Anabilim Dalları

 

 

 

   Adli Tıp Anabilim Dalı

 

 

   Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

 

  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

     Adolesan

    Çocuk Endokrinolojisi

     Çocuk Acil

     Sosyal Pediyetri

    Çocuk Beslenme ve Metobolizma Hastalıkları

     Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

     Sosyal Gastroentrerolojisi

    Çocuk Göğüs Hastalıkları

 

   Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Anabilim Dalı

     Çocuk İmmünolojisi ve Allerjisi Hastalıkları

     Sosyal Kardiyolojisi

    Çocuk Nefrolojisi

     Çocuk Nörolojisi

    Çocuk Yoğun Bakım

    Çocuk Genetik Hastalıkları

    Neonatoloji

 

 

 

   Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

     Toksiloji

    Klinik Farmakoloji

 

 

  Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

    Alerjik Hastalıklar

    Yoğun Bakım

 

 

   Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı

 

   İç Hastalıkları Anabilim Dalı

    Alerjik ve Klinik İmmünoloji

     Endokronojik ve Metobolizma Hastalıkları

    Fizyopatoloji

     Gastroenteroloji

    Geriatri

    Hematoloji

    Yoğun Bakım

    İş ve Meslek Hastalıkları

     Nefroloji

    Romatoloji

   Sosyal Tıp

    Tıbbi Onkoloji

 

 

   Nöroloji Anabilim Dalı

     Çocuk Nörolojisi

    Klinik Nörofizyoloji

   Nöromuskuler Hastalıklar

 

 

   Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

     Erişkin Psikiyatrisi

    Geropsikiyatri

   Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi

 

   Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

 

   Radyoloji Anabilim Dalı

    Gastrointestinal Radyoloji

    Girişimsel Radyoloji

    Kas-İskelet Sistemi Radyolojisi

     Nöro Radyolojisi

    Çocuk Radyolojisi

   Torasik Radyolojisi

    Ürogenital Radyolojisi

 

   Spor Hekimliği Anabilim Dalı

 

   Sualtı Hekimliği Anabilim Dalı

 

  Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı

 

   Tıbbi Genetik Anabilim Dalı