#

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalları

 

   Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

   Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

     Klinik Biyokimya

   Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

   Fizyoloji Anabilim Dalı

     Nörofizyoloji

     Spor Fizyolojisi

   Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

     Bakteriyoloji

     Temel İmmünoloji

     Tıbbi Mikoloji

     Klinik Mikrobiyoloji

     Tıbbi Viroloji