#

Formlar

 

 

*Dünya Tıp Birliği Helsinki Bildirgesi’nin her sayfası tüm araştırmacılar tarafından mutlaka imzalanmalıdır

*Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu ya tek sayfa halinde ya da arkalı önlü olmalıdır

*Varsa Veri toplama formu (soru formu) dosyaya eklenmelidir.