#

Koordinatörlükler

Mezuniyet Öncesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü

Sınıf Koordinatör Koordinatör Yardımcısı
Baş Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali BİNGÖL  
1. Sınıf Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Hilal BEDİR Yrd. Doç. Dr.Çiğdem Eda BALKAN
2. Sınıf Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Nilnur EĞERCİ Yrd. Doç. Dr.Tolga KASACI
3. Sınıf Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muhammet YAYLA

Yrd. Doç. Dr. Damla ÇETİN
Yrd. Doç. Dr.L.Şeçil DENİZ BALYEN

4. Sınıf Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Aysu Hayriye TEZCAN
Yrd. Doç. Dr. Sengül ÜÇER
Yrd. Doç. Dr. Yaran KOBAN
5. Sınıf Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. İlksen DÖNMEZ
Yrd. Doç. Dr. Handan ÇİFTÇİ
Yrd. Doç. Dr. Barış ÜÇER
6. Sınıf Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gülşen ÇIĞŞAR
Yrd. Doç. Dr. Serhat TUNÇ
Yrd. Doç. Dr. Nazan ARDIÇ
Yrd. Doç. Dr.Bülent GÜVENDİ
Başkan Yrd. Doç. Dr. Fehmi ODABAŞOĞLU
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmutcan YAĞMURDUR
Üye Doç. Dr. Zafer BIÇAKÇI
Üye Yrd. Doç. Dr. Binali ÇATAK
Üye Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ERDOĞDU
Üye Yrd. Doç. Dr. İlksen DÖNMEZ
Üye Yrd. Doç. Dr. Aysu Hayriye TEZCAN
Üye Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali BİNGÖL
Üye Yrd. Doç. Dr. Handan ÇİFTÇİ

Mezuniyet Sonrası Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü

Başkan Yrd. Doç. Dr. Fehmi ODABAŞOĞLU
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Fazıl NOHUTÇU
Üye Doç. Dr. Barlas SÜLÜ
Üye Doç. Dr. Ramazan KOCAASLAN
Üye Yrd. Doç. Dr. Eray ATALAY
Üye Yrd. Doç. Dr. Banu SALUR

Sürekli Tıp Eğitim-Öğretimi Koordinatörlüğü

Başkan Yrd. Doç. Dr. Fehmi ODABAŞOĞLU
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hülya GÖKMEN SOYSAL
Üye Yrd. Doç. Dr. Binali ÇATAK
Üye Yrd. Doç. Dr. Aysu Hayriye TEZCAN
Üye Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali BİNGÖL
Üye Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ERDOĞDU
Üye Yrd. Doç. Dr. Handan ÇİFTÇİ

Bilişim Hizmetleri Koordinatörlüğü

Başkan Yrd. Doç. Dr. Fehmi ODABAŞOĞLU
Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Şebnem YILDIRIMCAN KADIÇEŞME
Üye Yrd. Doç. Dr. Volkan KIZILGÖZ
Üye Yrd. Doç. Dr. Ragıp Gökhan ULUSOY
Üye Yrd. Doç. Dr. Muhammet YAYLA
Üye Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ERDOĞDU

 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Koordinatörlüğü

Başkan  Yrd. Doç. Dr. Fehmi ODABAŞOĞLU
Başkan Yardımcısı  Prof. Dr. Ahmet Fazıl NOHUTÇU
Üye  Yrd. Doç. Dr. Yaran KOBAN
Üye  Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali BİNGÖL
Üye  Yrd. Doç. Dr. Hilal BEDİR
Üye  Yrd. Doç. Dr. Yalçın AKBULUT
Üye Yrd. Doç. Dr. Banu SALUR

 

Spor Faaliyetleri Koordinatörlüğü

 Başkan  Yrd. Doç. Dr. Fehmi ODABAŞOĞLU
 Başkan Yardımcısı   Prof. Dr. Ahmet Fazıl NOHUTÇU
 Üye  Yrd. Doç. Dr. Yalçın AKBULUT
 Üye Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali BİNGÖL
 Üye  Yrd. Doç. Dr. Banu SALUR
 Üye Yrd. Doç. Dr. Tolga KASACI
 Üye Doç. Dr. Hülya ÇAKMUR