#

Kurullar ve Komisyonlar

Eğitim-Öğretim Komisyonu

Başkan Yrd. Doç. Dr. Damla ÇETİN Dekan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı   Öğretim Üyesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Binali ÇATAK Öğretim Üyesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim ERDOĞDU Öğretim Üyesi
Üye Yrd. Doç. Dr. İlksen DÖNMEZ Öğretim Üyesi
Üye   Öğretim Üyesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali BİNGÖL Öğretim Üyesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Handan ÇİFTÇİ Öğretim Üyesi

Sınav Komisyonu

Başkan Yrd. Doç. Dr. Damla ÇETİN Dekan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali BİNGÖL Öğretim Üyesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Hilal BEDİR Öğretim Üyesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Nilnur EĞERCİ Öğretim Üyesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Muhammet YAYLA Öğretim Üyesi
Üye    
Üye Yrd. Doç. Dr. İlksen DÖNMEZ Öğretim Üyesi
Üye Doç. Dr. Gülşen ÇIĞŞAR Öğretim Üyesi

Staj ve İntibak Komisyonu
 

Başkan Yrd. Doç. Dr. Damla ÇETİN Dekan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali BİNGÖL Öğretim Üyesi
Üye Prof. Dr. Ahmet Fazıl NOHUTÇU Öğretim Üyesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Hilal BEDİR Öğretim Üyesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Nilnur EĞERCİ Öğretim Üyesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Muhammet YAYLA Öğretim Üyesi
Üye    
Üye Yrd. Doç. Dr. İlksen DÖNMEZ Öğretim Üyesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Handan ÇİFTÇİ Öğretim Üyesi

 

Yönetmelik Hazırlama Komisyonu
 

Başkan Yrd. Doç. Dr. Damla ÇETİN Dekan Yardımcısı
Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Seyit Ali BİNGÖL Öğretim Üyesi
Üye    
Üye Yrd. Doç. Dr. İlksen DÖNMEZ Öğretim Üyesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Handan ÇİFTÇİ Öğretim Üyesi