#

İdari Kadro

      Yüksekokul Sekreteri                                  Bilgisayar İşletmeni

        Bülent ULUOĞLU                                            Özkan ATEŞ