2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı BAHAR Yarıyılı Kayıt Yenileme Duyurusu

 

"Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi" nin Tüm Sayılarına Enstitümüz Web Sayfasındaki Dergi Bölümünden Elektronik Ortamda Ulaşabilirsiniz

 

Enstitümüz 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ve 2809 Sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamelerde  de değişiklik yapılarak, 11 Temmuz 1992 gün ve 21281 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kafkas Üniversitesine  bağlı olarak açılmıştır. Faaliyetlerini Rektörlük idari binasında yürütmektedir.Enstitümüzde  İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde 2002-2003 eğitim öğretim yılı, Güz döneminde tezli lisansüstü eğitimine başlamıştır.


Enstitümüz Müdürü 2547 Sayılı Kanunla Dekanlara verilmiş olan görevleri, Enstitü bakımından yerine getirir. Enstitümüz rektörlüğe bağlı olduğundan; Müdür ataması Rektör tarafından üç yıl için yapılır. Süresi biten Müdür  tekrar atanabilir. Müdürün Enstitüde görevli aylıklı öğretim elamanları arasında üç yıl için atayacağı en çok iki müdür yardımcısı bulunur. Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitünün organlarıdır.En kısa zamanda Sosyal Bilimler uhdesinde  elimizdeki mevcut öğretim üyeleri, labaratuvar araç ve gereçleri Sosyal Bilimleri içerikli kültür sergileyebilen Anabilim/Anasanat  Dallarında   eğitim-öğretimine devam etmektedir.
  

Enstitümüzde akademik personel olarak bir Müdür ve 2 Müdür yardımcısı  bulunmaktadır.

Enstitümüzde İdari kadro olarak, 1 Sekreter , 1 tekniker ve 1 görevli memur bulunmaktadır.

Enstitümüzde 398 öğrenci Lisansüstü eğitim yapmaktadır. Copyright © Kafkas Üniversitesi - 2013 Tasarım & Kodlama : Ögr.Gör. Erkan GÜNERHAN