#

Genel Bilgiler

GENEL BİLGİLER  

 

          Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü’nün , Kars İli Sarıkamış İlçesinde bir meslek yüksekokulu kurulması konusundaki teklifi 25/08/2005 tarihli Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif uygun görülmüştür. Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü’nün , Sarıkamış Meslek Yüksekokulu’nun faaliyete geçirilmesi ve 2007-2008 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alınması konusundaki teklifi 13/04/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/h maddesi uyarınca , 2007-2008 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmiştir. 

   Yüksekokulumuz bünyesinde Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı normal öğretim, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü  Özel Güvenlik ve Koruma Programı normal öğretim ve ikinci öğretim,Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programı normal öğretim , Yerel Yönetimler Programı normal öğretim ve ikinci öğretim,  Turizm Animasyonu programı normal ve ikinci öğretim programlarında eğitim ve öğretime devam edilmektedir.