#

İdari Yapı

 

 
                 
        Özcan KARS          
        Strateji Geliştirme Daire          
        Başkanı          
                         
                         
                         
                         
Strateji Planlama   Bütçe Performans     Raporlama ve İç Kontrol   Muhasebe-Kesin Hesap  
Şube Müdürlüğü   Program Şube Müd.     Şube Müdürlüğü   Şube Müdürlüğü  
Birim Personeli    Birim Personeli    Birim Personeli    Birim Personeli   
Semiha GÜNGÖR Şube Müdürü           Nihat AYDIN-Şube Müdürü     Deniz M.YILMAZ-Mali Hizm.Uzm. Kahraman AYIRKAN-Mali Hiz.Uzm.
            Ali ÇİNKILIÇ-Memur  
                    Şafak Duruhan-Sayman  
                    Yaşar SALDUZ-Sayman  
                    Ali ÇİNKILIÇ-Memur  
                    Tuncay ÇİTGEZ-Sürekli İşçi