#

Kalite Yönetimi

 

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (OHSAS 18001)

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Kafkas Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin temel iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalarını sağlamak.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Kafkas Üniversitesi öğrencileri.

 

EĞİTİMİN AMACI

Eğitime katılacak olan katılımcılara çok tehlikeli iş yerlerinde çalışanlara verilecek eğitim süresini sağlayacak ve toplam 16 saat olacak şekilde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı çıkartılan “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında almaları gereken temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi konularını içerecek şekilde aşağıda belirtilen konu başlıklarına uygun eğitim konularını kapsamaktadır.