#

Kişisel Gelişim Kursları

 

 ETKİLİ KONUŞMA VE BEDEN DİLİ EĞİTİMİ

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Gelişmiş İnsanın İlkeleri Kendini tanıma İlke merkezli birey olmak Eleştirel düşünme Kişinin kendi ile ilişkiiçinde olması Anlama ve etkin Doğru İletişim İletişim nedir, Ne değildir.İletişimde algı Anlama ve etkin dinleme.

BAŞVURU KOŞULLARI

Öğrenciler, öğretmenler, çalışanlar, yöneticiler, kişisel iletişime ve gelişime önem verenler programa katılabilirler. Eğitimde %75 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

EĞİTİMİN AMACI

Program katılımcılarının, doğru iletişim yöntem ve kanallarını kullanarak iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve beden dilinin nasıl okunması, kullanılması, önemi konularında katılımcıların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

DOĞRU-ETKİLEYİCİ VE GÜZEL KONUŞMA 

 (SÖZ VE DİKSİYON SANATI)

EĞİTİM İÇERİĞİ

Diksiyon, beden dili, topluluk önünde konuşma, metne dayalı ve spontane konuşmalar, etkili vurgu ve tonlamalar, nefes kontrolü, ses ve sesin etkin kullanımı, mikrofonun doğru kullanımı, ikna stratejileri konuları UYGULAMALI olarak işlenecektir.

 BAŞVURU KOŞULLARI

Öğrenciler, öğretmenler, çalışanlar, yöneticiler, kişisel iletişime ve gelişime önem verenler programa katılabilirler. Eğitimde %75 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN AMACI

Çağımız iletişim çağı olarak anılmakta, etkili iletişim kurabilen kişi, gurup ya da toplumlar kendilerini daha rahat ifade edebilmekte, karşı tarafı kendi istedikleri doğrultuda davranmaya ikna edebilmektedirler. Etrafımızdaki herkes ihtiyaçlarını karşılayabilmek, hayatta kalabilmek için zorunlu olanı kadar iletişim kurabilmekte ancak bu kadarlık iletişim profesyonellerin işini tam olarak çözememektedir. Bu nedenle kişi ya da toplumlara mesaj iletmek isteyenlerin etkili iletişim kurma zorunlulukları vardır. Bu da ancak profesyonel bir diksiyon-konuşma eğitimi ile mümkün olabilmektedir. Bu kapsamda verilecek eğitimde aday/öğrenci/kursiyerlere şu konu başlıkları altında bilgi ve deneyim kazandırılması hedeflenmektedir.

 

HIZLI OKUMA

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

Okuma faaliyeti üzerine konu anlatımı ve H.O.T giriş. Hızlı Okuma Teknikleri ve Göz egzersizleri ile çalışma ve geri bildirim alma. Göz Egzersizleri devamı ve testler yardımı ile seviye kontrolü. Genel tekrar, kontrol ve ulaşılan son seviye anlama düzeyi testi ile kurs bitişi.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

En az İlköğretim düzeyinden başlayıp, yükseköğretime kadar herkes katılabilir.

 

EĞİTİMİN AMACI

Her yaştan insanın okuma faaliyetine hız kazandırmak, okumalarını zevkli kılmak amaçlamakla beraber sınavlara hazırlanan öğrencilerin zaman yönetimi konusunda faydalı bir eğitimdir.

 

DENEY HAYVANLARI SERTİFİKA KURSU

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Hayvan Deneyleri Etiği Deney Hayvanları KullanımıMevzuatı

AlternatifYöntemler

Tutuş Teknikleri 

İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri 

Hayvan Hastalıkları

Kan ve Örnek Alma Teknikleri

Deney Hayvanlarının Üretimi

Anestezi – Ötenazi Teknikleri

Temel Laboratuar Güvenliğive Temizliği (Atıkların Kontrolü)

Hayvan Refahı ve DavranışÖzellikleri

Deney Hayvanlarının Beslenmesi 

Laboratuar İşletmesi

 Deney Hayvanlarının Anatomisi veHistolojisi

Deney Hayvanlarının Fizyolojisi 

Deney Hayvanlarının Biyokimyası

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Deney Hayvanlarının Beslenmesi

ve Gavaj Uygulaması

Deney Hayvanları Üretimi ve Vajinal

Smear Testi

Deney Hayvanları Anatomisi ve Cerrahi

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Kursa Kimler Katılabilir:

-Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri, Uzman ve Araştırma Görevlisi, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak.

 

EĞİTİMİN AMACI

Deney hayvanı kullanıcıları, sertifika almadan bu hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapamaz ve çalışma mekânlarında bu hayvanları barındıramazlar. Bu amaçla hayvanlar üzerinde deney, eğitim, test amacıyla işlem yapacak olan araştırmacıların Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasının bulunması gerekmektedir.

 

CEO CEBRA

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Geometrik cisimler konusu öğretimde ve öğrenimde zorlanılan ve bu yüzden de başarının az olduğu bir konudur.Bu konuya uzmanlar bilgisayar destekli öğretimi çözüm önerisi olarak sunmaktadırlar. Bu çalıştayda dinamik bir yazılım olan GeoGebra3D ile geometrik cisimler konusunun  öğretimine alternatif bir bakışaçısının verilmesi hedeflenmektedir.Çalıştayda öncelikle katılımcılara geometrik cisimler konusu hakkında kısa bir bilgi verilecektir. Ardından GeoGebra yazılımı bilhassa 3 boyutu tanıtılacaktır. Tanıtımın ardından katılımcılara GeoGebra 3D’de nasıl materyal hazırlanacağı ve bu hazırlanan dinamik materyallerin dersin hangi kısmında, ne şekilde verilebileceği tartışmalı olarak sunulacaktır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Çalıştaya katılmak isteyenlerin Kafkas Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne başvurarak 20 TL yatırmaları gerekmektedir. 12 saat sürecek olan çalıştayın sonunda isme göre düzenlenmiş katılım belgesi verilecektir.

 

PSİKODRAMA

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Psikodrama gruplarında kişinin hayatında ya da geçmişinde, kendisini mutsuz eden yaşantıları anlaması, bunlara farklı açıdan bakabilmesi ve kendini değiştirmek için gerekli gücü kazanması sağlanır.İnsan ilişkilerinde, dışarda bakıldığında kolayca anlaşılan davranış biçimini, kişinin kendi kendine anlaması çok zordur. Psikodrama grup çalışmasında, bir kişinin hem kendisini dışardan seyretme şansı vardır hem de karşıdakinin rolüne girerek onun neler hissettiğini anlaması mümkün olmaktadır. Böylece tüm ilişkiler (evlilik ilişkisi, çocuklarımızla ilişki, iş yaşamında üst ve astlarımızla ilişkiler) daha sağlıklı, daha empatik ve doyurucu olur.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Katılımcı sayısı:10-15 kişi Katılım sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

 

EĞİTİMİN AMACI

Psikodrama, spontane tiyatrodan esinlenerek geliştirilmiş bir psikoterapi tekniğidir.Genellikle grup çalışması biçiminde uygulanır. Psikodramada geçmiş ya da gelecek, hayaller, korkular, öfkeler, rüyalar “şimdi ve burada” ya getirilerek çalışılır. Psikodrama gruplarında, kendimizi daha iyi tanıyıp kaygı ve korkularımızla başa çıkmayı, daha sağlıklı ilişkiler kurabilmeyi, başkalarını anlayıp bağışlayabilmeyi, karar veremediğimiz seçenekler arasından kendimiz için en doğru olanı seçmeyi öğreniriz.

 

YARATICI FİKİRLER

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

· Hayal gücü gerçekte nedir, yaratıcı fikirler nasıl üretilir?

· Zihnimizi daha yaratıcı olmak için nasıl kodlarız?

· Hayal gücünü iş ve ürün fikirlerine dönüştürmenin sistematik adımları

· Günlük problemlere ve krizlere yaratıcı çözümler bulmanın yolları

· Ürettiğimiz fikirlerin uygulanabilir olup olmadığını nasıl anlarız?

· Yaratıcı fikirlerimizi başkalarına ikna edici şekilde nasıl sunarız?

· Yaratıcılığımızı kullanarak nasıl daha etkili bir lider olabiliriz?

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Eğitimde %75 devam zorunluluğunun yerine getirilmesi gerekmektedir.

 

EĞİTİMİN AMACI

Uygulanabilir fikirlere dönüştürülen hayal gücü, iş tanımımız ne olursa olsun, hepimize hayallerimize ulaşmamız için güç katar. Fark yaratmamızı ve fark edilmemizi sağlar.

 

HİJYEN EĞİTİMİ

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını ihtiva edecektir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Her iş kolunun özelliğine göre çalışanın kendisinin ve halkın sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamaktır.

EĞİTİMİN AMACI

Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. Eğitim ve Eğiticilik

2. Eğitim kavramı –Öğrenme / Yetişkin Öğrenmesi

3. Eğitimde Sistem Yaklaş

4. Öğrenme Alanları /Aşamalı Sınıflama

5. Eğitim İhtiyaç Analiz

6. Eğitim Programı Tasarımı

a. Eğitim Hedefleri

b. İçerik

c. Öğretim yöntemleri

d. Eğitim ortamı(Sözel /Görsel Destek Öğeleri)

7. Eğitimde Ölçme Değerlendirme

8. Sınıf Yönetimi / Uygun Olmayan Katılımcı Davranışlarını Yönetme

9. Düz Anlatım Yöntemi Katılımcı Uygulamaları

10. Gösterme / Uygulama Yöntemi Katılımcı Uygulamaları

11. Ön Test / Son Test

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Kendi sektöründe eğitimci olmak ve bunu belgelemek isteyen sektör profesyonelleri

 

EĞİTİMİN AMACI

Amaç 1: Her katılımcı Eğitim, Eğiticilik ve Eğitim Yöntemleri ile ilgili olarak eğitim temel kavram ve ilkeleri kavrayabilecek.

Amaç 2: Her katılımcı Eğitim ve Eğiticilik ile ilgili olarak kendi seçtiği bir konuyu, düz anlatım yöntemine ilişkin ders planlama sürecinin aşamaları doğrultusunda, 15 dakikalık sürenin tamamını kullanarak, sunum değerlendirme ölçeğinde belirtilen gereklerin %70’ini karşılayacak şekilde katılımcı grubuna sunabilecek.

Amaç 3: Her katılımcı Eğitim ve Eğiticilik ile ilgili olarak kendi seçtiği bir beceriyi, gösterme/uygulama yöntemine ilişkin ders planlama sürecinin aşamaları doğrultusunda, 20 dakikalık sürenin tamamını kullanarak sunum değerlendirme ölçeğinde belirtilen gereklerin %70’ini karşılayacak şekilde öğrenci konumundaki bir katılımcıya kazandırabilecek.

 

HASTA KABUL VE SEKRETERLİĞİ KURSU

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

· Bilgisayar, Temel Donanım Ve ProgramlarınıKullanmak /Bilgisayar Kullanma

· BilgisayardaDokümanHazırlamak /Doküman Hazırlama

· Sosyal Çevresi İleEtkili İletişimKurmak / Sosyal Hayatta İletişim

· İş Yerinde Etkiliİletişim Kurmak /İş Hayatında İletişim

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Lise mezunu herkes katılabilir.

 

EĞİTİMİN AMACI

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir.

 

RESMİ YAZIŞMA KURALLI EĞİTİMİ

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

e-imza ile üretilen belgeler ve e-imzalı belge, ıslak imzalı belge karşılaştırılması e-imza kullanımında yapılan hatalar e-imzalı belgenin elektronik ortamda gönderilmesi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) KEP kullanımında karşılaşılan sorunlar, yapılan hatalar e-yazışma projesi nedir? Sorumluluklar nelerdir? e-yazışma paketi

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Yeterli talep olmadığı takdirde kurs açılamayacaktır.

 

EĞİTİMİN AMACI

Standart Dosya Planı (SDP) dosyalamada kullanımı SDP kullanımında sıklıkla yapılan hatalar Elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) nedir? Ne değildir? nasıl olmalıdır? Elektronik imza (e-imza) nedir? Nasıl alınır, kurulur ve kullanılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?