#

Yabancı Dil Kursları

 

 

 TEMEL İNGİLİZCE

 

 

  

EĞİTİM İÇERİĞİ

Genel İngilizce Kurslarımız, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na (CEFR) uygun olarak A1, A2, B ve B+ seviyelerinde  düzenlenir. Bu 4 seviye, pratik ve günlük  ingilizcekullanım becerilerinin yanı sıra akademik ingilizce becerisini de geliştirmektedir. Program Eylül ve Şubat aylarında başlar. Bu 15 hafta boyunca süren 120 saatlik bir programdır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

 

 

 

Katılımcılarımızın, kursa başlamadan önce sitemizde bulunan seviye tespit sınavına girmesi gerekmektedir. İngilizce öğrenmek, ingilizce bilgisini geliştirmek isteyen tüm bireyler programımızdan yararlanabilmektedir.   

EĞİTİMİN AMACI 

Genel İngilizce kurslarımız 4 ana temel üzerinde yoğunlaşmaktadır : · Öğrencilerin İngilizce gramer ve kelime bilgilerini geliştirmek · Öğrencilerin dinleme ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek · Konuşma ve telaffuz akıcılığı · Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek

  

FRANSIZCA

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ 

Öğretim süresi 96 saattir. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma dersleri Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CFER) kriterlerine göre pratik içerecek şekilde kurgulamıştır. A1: Bu seviyeyi tamamladıktan sonra öğrenciler şunları yapabilir: Kendini tanıtabilirler.Açık ve yavaş konuşulanları anlar ve cevaplayabilirler.Basit cümleler yazabilir.               

 

 

 

  BAŞVURU KOŞULLARI 

A1 seviyesinde verilen bir program olup, herhangi bir Fransızca temel bilgisi veya seviye tespit sınavına giriş şartı yoktur. 

EĞİTİMİN AMACI 

Fransızca kursu , Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (CFER) göre A1 temel seviyesinden başlayarak geniş bir bilgi sunmayı hedeflemektedir. Öğrenciler pratik ihtiyaçları için günlük ifadeleri kullanmayı öğrenerek aynı zamanda derslerde gramer, kelime bilgisi ve iletişim becerilerini güçlendirmektedir.

 

 

 

OSMANLICA

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Osmanlıca kurslarında başlangıçta Matbu (düz yazı) ile başlayarak Rik’a (elyazısı) gramer kurallarını öğrenerek tarihi metinleri okuyarak Osmanlı Arşiv Metinlerine hazırlık yapmaktır.Osmanlı alfabesindeki harflerin tanınması, matbu metinlerin okunması ve temel dilbilgisi kurallarının bilinmesi

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI 

Bu alana ilgi duyan veya kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir. 

 

EĞİTİMİN AMACI 

Osmanlıca eğitimin amacı eski kültür ilim ve edebiyat eserlerimizin tanınması ve tanıtılması için bu alanda yeterli bilgi birikimine sahip bireyler yetiştirmektir. Osmanlıca eğitimi ile Osmanlı yazı ve dilini bilmek Türk Dili ve Edebiyatı Tarihi Türk Sanat, medeniyet, hukuk ve iktisat tarihi üzerinde araştırma yapmayı kolaylaştıracaktır. Eski metinlerin kültürümüzün önemli bir parçası olduğunun idrak edilmesi, kursiyerlerin bu metinleri okuyup Osmanlı Türkçesi’nin temel kurallarına hâkim olması

 

 

 

ARAPÇA

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 İsimler, fiiller ve zamanları, edatlar ve kullanımları  Kelime ve çeşitleri, ismin özellikleri, isim ve fiil cümlesi, mef’ûller, harf-i cerler, “İnne” ve çeşitleri “Kâne” ve çeşitleri, Nasb ve Cezm edatları Dilbilgisi dersinde verilen bilgiler, metinler üzerinde gösterilmekte ve çözümlemesi yapılmaktadır. Öğrencilere okuma becerisi kazandırıldıktan sonra, sözlü anlatım alıştırmaları yapılmaktadır. Günlük hayatta sıkça kullanılan kelime ve ifadeler öğretilmekte, öğrencilerin bu kelime ve ifadeleri diyaloglarda kullanmaları sağlanmaktadır. İşlenen konuyla ilgili Arapça sorulmakta ve Arapça cevap verilmesi istenmektedir.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

Arapça (Kuran-ı Kerim okuyabilen) herhangi bir metni okuyabilen ve günlük hayata dair pratik Arapça eğitimi almak isteyenler kişiler.

EĞİTİMİN AMACI

Eğitim 3 Kurdan oluşmaktadır; 1.KUR: Başlangıç düzeyinde alfabedenbaşlamak üzere tüm derslere düzenli olarak devam eden bir kusiyer, Arapça yazı yeteneğini geliştirip temel gramer kurallarını öğrenecektir. Bunun yanında basit düzeyde günlük konuşma becerisini de geliştirmiş olacaktır. 2.KUR: Orta düzeye katılıp tamamlayan bir kursiyer Arapça metinleri okur, anlar ve Arapça yazabilir. Ayrıca kursiyer, bu dili konuşan bir yabancı ile rahat anlaşabilir. 3.KUR: Bu kuru tamamlayan bir kursiyer Arapça edebi, tarihi ve ticari metinleri okur, anlar ve yorumlayabilir.

 

 

 

RUSÇA

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

 

Öğretim süresi 96 saattir.Okuma, yazma, dinleme ve konuşma dersleri Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CFER) kriterlerine göre pratik içerecek şekilde kurgulamıştır. A1: Bu seviyeyi tamamladıktan sonra öğrenciler şunları yapabilir: Kendini tanıtabilirler.Açık ve yavaş konuşulanları anlar ve cevaplayabilirler. Basit cümleler yazabilir.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

A1 seviyesinde verilen bir program olup, herhangi bir Rusça temel bilgisi veya seviye tespit sınavına giriş şartı yoktur.

EĞİTİMİN AMACI

Rusça kursu , Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına (CFER) göre A1 temel seviyesinden başlayarak geniş bir bilgi sunmayı hedeflemektedir. Öğrenciler pratik ihtiyaçları için günlük ifadeleri kullanmayı öğrenerek aynı zamanda derslerde gramer, kelime bilgisi ve iletişim becerilerini güçlendirmektedir.

 

 

 

GÜRCÜCE

 

  

EĞİTİM İÇERİĞİ 

Güney Kafkas dil ailesine mensup olan Gürcüce, Gürcistan’da yaşayan yaklaşık 4 milyon Gürcünün ana dili olmanın yanı sıra, Türkiye, İran, Azerbaycan, Rusya, İsrail, ABD ve çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşayan Gürcü toplumları tarafından konuşulmaktadır. Sadece Gürcüce için kullanılan Gürcü alfabesi yaklaşık olarak M.S. 4-5.yüzyıllarda ortaya çıkmış ve küçük değişiklikler geçirerek günümüze dek ulaşmıştır. Birkaç alt lehçeye ayrılan Gürcüce, erken bir dönemde yazılı kültüre geçmiş ve M.S. 5.yüzyıldan itibaren bu dilde edebi ve dinsel metinler oluşmaya başlamıştır.

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Gürcüce Dili Kursumuz Cumartesi Pazar iki defa, 4′er saatlik süreyle yapılmaktadır. İlk birkaç derste alfabe ve imla üzerinde yoğunlaştıktan sonra, normal ders döngüsüne geçilmektedir. Kurs süresi Cumartesi Pazar 2 defa 4′er saatlik ders üzerinden toplamda 100 saat, 25 ders, 2 ay 3 hafta olacaktır.

 

 

 

EĞİTİMİN AMACI

 

 

 

Gürcüce kursumuzda öğrencinin Gürcüce okuma, yazma, dinleme, anlama ve konuşma alanlarında yetkin hale gelmesi hedeflenmektedir. Söz konusu programın sonunda ulaşılabilecek seviye her bir öğrencinin bireysel çabasına göre değişmekle beraber, 100 saatlik eğitim süresini ortalama bir performansla tamamlayacak bir öğrenci; alfabe, imla, temel okuma-yazma bilgisi, dilin belli başlı gramatik yapısını önemli ölçüde öğrenmiş olacak, ciddi bir sözcük kadrosuna sahip olacak, günlük-sosyal dilde kendisini ifade edebilecek, günlük gazeteleri okuyup bunları en azından konu düzeyinde anlayabilecek, Gürcüce görsel ve işitsel medyayı takip edip içeriğini yine konu düzeyinde anlayabilecektir.

 

 

 

YDS

 

 

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

 

 

Ders içerikleri Grammar, Reading ve çıkmış soru çözümlerine odaklanmaktadır. YDS Puan ve Seviyeleri Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden, 90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi 80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi 70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi 60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi 50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi olarak belirlenmiştir.

 

 

 

 EĞİTİMİN AMACI

 

 

 

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan merkezi bir yabancı dil sınavdır. Daha önceleri uygulanan ÜDS ve KPDS sınavlarının da bu sınava dahil edilmesi ile birlikte kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler ve özel sektörlerde geçerliliği olan bir dil sınavıdır. Sınav 80 sorudan oluşur. Yanlışlar doğruları götürmez ve soruları cevaplandırmanız için size tanınan süre 150 dakikadır. Her doğru cevap 1.25’lik bir puan seviyesine karşılık gelmektedir.

 

 

 

ÇOCUKLARA YÖNELİK İNGİLİZCE EĞİTİM PROGRAMI

 

 

 

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 

1. Kur -Elementary

2. Kur - PreIntermediate

3. Kur -Intermediate

4. Kur - UpperIntermediate

 5. İleri Kur -Advanced

EĞİTİMİN AMACI 

Çocuklar İçin İngilizce Kursuda çocuklar dil eğitimini eğlenerek, zevk alarak, hem de öğrenerek dil becerilerini kazanacaklardır. Çocuklar İçin İngilizce Kursuda İngilizce bir sorun olmaktan çıkacak okuldaki notları yükselecek, çocuklarımız okullarındaki İngilizce derslerinde başarılarını ve farklarını belli edeceklerdir.