#

Spor Kursları

 SATRANÇ

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Satranç, iki oyuncu arasında oynanan bir zeka oyunudur. Satranç tahtası üzerinde 8’er kareden oluşan 8 yatay ve 8 dikey kare olmak üzere toplamda 64 kare bulunmaktadır. Bu karelerin yarısı siyah, yarısı da beyazdır. Tahta doğru biçimde yerleştirilmelidir. Sağ alt köşede beyaz kare olmalıdır.

 

EĞİTİMİN AMACI

Satranç kavramını konu alan eğitimlerdir. Bu eğitimlerin amacı, satrancın tüm taktiklerini ve stratejilerini öğretmektir.  Satranç oynarken, ilk hamleleri doğru yapmak oldukça önemlidir. Eğer bu başarılabilir ise oyunun geri kalan bölümü kolaylaşır. Bunun için taşlar geliştirilmelidir, merkez ele geçirilmelidir ve şah güvenlik altına alınmalıdır. Oyuna sokulması gereken ilk taşlar atlar ve fillerdir. Tahtanın ortasında oynamak, kenarlarda oynamaktan daha avantajlıdır. Satrançta kale istenen yere konulabilir. 

FUTBOL

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Futbol Altyapı Eğitimi: Futbola ilişkin nelerin, nasıl ve daha da önemlisi "ne zaman" öğretileceği ve öğrenileceği ile ilgili bir süreçtir. Futbol altyapı eğitimi pedagojisi; Çocukların gelişim sürecindeki "kritik dönemlerini" dikkate alarak bu dönemleri olması gerektiği gibi değerlendirebilmek demektir. Futbolda ve Sporun tüm ilgili iş; Hangi davranışları, ne ölçüde, nasıl ve ne zaman geliştirmek ve hangi özellikleri ne ölçüde ortaya çıkarmak gerektiği ile ilgili bir eğitim sürecidir.

EĞİTİMİN AMACI

Spor eğitmenleri tarafından açılan futbol kurslarının güncel bilgiler ve donanımlar dahilinde standartlaştırılması amacıyla

AİKİDO EĞİTİMİ

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

BAŞVURU KOŞULLARI 

EĞİTİMİN AMACI