#

Müzik Kursları

 

BAĞLAMA

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Müzik teorisi ve solfej eğitimiyle desteklenen bağlama dersi nota öğrenerek sağlam bir

BAŞVURU KOŞULLARI 

Bu alana ilgi duyan veya kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir

 EĞİTİMİN AMACI 

Bağlamayı sevdirmek, müzikal yeteneğini geliştirmek, yaratıcılık duygusunu keşfetmek, bağlamanın dünya müziğindeki yerini ve tarihsel sürecini aktarmak amaçlanmaktadır.

 

              KEMAN

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 Müzik teorisi ve solfej eğitimiyle desteklenen keman dersi nota öğrenerek sağlam bir temel oluşturulur. 

BAŞVURU KOŞULLARI 

Bu alana ilgi duyan veya kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir  EĞİTİMİN AMACI  Keman’ı sevdirmek, müzikal yeteneğini geliştirmek, yaratıcılık duygusunu keşfetmek, kemanın dünya müziğindeki yerini ve tarihsel sürecini aktarmak amaçlanmaktadır.

PİYANO

 

EĞİTİM İÇERİĞİ 

Müzik teorisi ve solfej eğitimiyle desteklenen piyano dersi nota öğrenerek sağlam bir temel oluşturulur. 

BAŞVURU KOŞULLARI 

Bu alana ilgi duyan veya kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.

EĞİTİMİN AMACI 

Piyano’yu sevdirmek, müzikal yeteneğini geliştirmek, yaratıcılık duygusunu keşfetmek, piyanoyu dünya müziğindeki yerini ve tarihsel sürecini aktarmak amaçlanmaktadır.

GİTAR

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

 Müzik teorisi ve solfej eğitimiyle desteklenen gitar dersi nota öğrenerek sağlam bir temel oluşturulur. 


BAŞVURU KOŞULLARI 

Bu alana ilgi duyan veya kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir 

EĞİTİMİN AMACI 

Gitar’ı sevdirmek, müzikal yeteneğini geliştirmek, yaratıcılık duygusunu keşfetmek, gitarın dünya müziğindeki yerini ve tarihsel sürecini aktarmak amaçlanmaktadır.

NEY  

 

EĞİTİM İÇERİĞİ 

Ney üflemede oturuş, tutuş ve neyden ses çıkarma tekniği, ılık ve orta şiddetle üfleme, soğuk ve şiddetli üfleme, hafif ve sıcak üfleme ile elde edilen sesler, Türk musikisinde usuller, seyirler, basit, göçürülmüş ve bileşik Türk musikisi makamları gösterilir.

BAŞVURU KOŞULLARI

  Bu alana ilgi duyan veya kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir

  EĞİTİMİN AMACI 

Türk Musikisinin ana enstrümanlarından dini, ahlaki ve tasavvufi bir değer taşıyan neyi, kendi tavır, teknik ve etiğine uygun olarak icra edebilen kişilerin yetiştirilmesini hedefleyen bir programdır.