#

Faaliyet Alanlarımız

 FAaLİYET ALANLARIMIZ 

Øİhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak,
ØKampüs içinde ve dışında katılıma açık dersler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,

 Øİnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,

 ØKamu ve özel kuruluşlara yönelik özel olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek,

ØUzman konuşmacıların sunacakları günlük seminerleri organize etmek, Üniversiteye giremeyenler için ara elemanlar yetiştirmeye yönelik kurslar veya örgün eğitim hizmeti sunmak,

 ØGereksinim duyulan her konuda ve her yaş grubuna cevap verebilecek eğitici, eğlendirici, ruh ve beden sağlığını geliştirecek, yurttaşlık sorumluluklarını arttıracak katılımcı bir toplum yapısını oluşturucu programlar geliştirmek,

 ØBoş zamanları değerlendirici, eğlendirici programlar düzenlemek, yarışmalar, folklor, sportif etkinlikler, geziler, tiyatro, fotoğrafçılık, müzik, ağaçlandırma çalışmaları, zararlı alışkanlıklarla savaş vb. konularda Üniversite içinde ve dışında aktif grup çalışmaları yapmak,

 ØSürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Merkez Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir.