#

İdari Personel

 İdari Personel

 

Adı Soyadı

Unvanı E-Posta Adresi Telefonu

  Abdulmelik ÇETİNKAYA

Yüksekokul Sekreteri
  0474 413 52 52 / 2828

Menderes BOZ

Şef
menderesboz@kafkas.edu.tr 0 474 413 52 52 / 2808

  Hikmet YILMAZ

Teknisyen / Teknik İşler
kar36-hikmet@hotmail.com
0 474 413 52 52 / 2844
Mehmet YALÇIN Teknisyen / Tahakkuk-Satınalma mehmetyalcin@kafkas.edu.tr 0 474 413 52 52 / 2824
Turgut YILDIZ 
Memur / Öğrenci İşleri
tyildiz_66@hotmail.com 0 474 413 52 52 / 2825
Okan DAĞANAY Tekniker /Öğrenci İşleri okandoganay@kafkas.edu.tr 0 474 413 52 52 / 2825
 Bülent GÖYDAŞ
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
bulentgoydas@kafkas.edu.tr 0 474 413 52 52 / 2836
Elif ALTUNKANAT
Bilgisayar İşletmeni / Yazı İşleri
e.altunkanat21@hotmail.com 0 474 413 52 52 / 2843
 Muharrem CENGİZ
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  0 474 413 52 52 / 2818
Soner ARSLAN
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
  0 474 413 52 52 / 2818
Canip GÜNEŞ
Hizmetli / Şoför
  0 474 413 52 52 / 2808
 Üzeyir PARMAKSIZ Hizmetli lokman-4436@hotmail.com 0 474 413 52 52 / 2824