Hakkımızda

Enstitümüz 03.07.1992 gün ve 3837 sayılı Kanun’la Yüksek Öğretim Kurumları teşkilatı hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede değişiklik yapılarak 11 Temmuz 1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp, yürürlüğe giren Kafkas Üniversitesi’ne bağlı olarak açılmıştır.

Enstitümüz Lisansüstü öğretimin gerektirdiği eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesinden sorumludur.

 

Kuruluşundan Bugüne Kadar Enstitü Müdürleri

Prof. Dr. Mehmet Aziz DEMİRER 

1992-1994

Prof. Dr. Çetinkaya ŞENDİL

1994- 1997

Prof. Dr. Bülent GÜVEN

1997-1998

Doç. Dr. Ayla ÖZCAN

1998-2006

Doç. Dr. Hakan KOCAMIŞ 2006-2010
Prof. Dr. Mehmet ÇİTİL 2010-2014
Prof. Dr. Serpil DAĞ 2014-2014
Prof. Dr. Ali Rıza AKSOY 2014-2016
Prof. Dr. M. Özkan ARSLAN 2016-.......

 

Öğrenci Sayısı

Doktora  

71

Yüksek Lisans

176

Toplam 

247

 



Copyright © Kafkas Üniversitesi - 2013 Tasarım & Kodlama : Ögr.Gör. Erkan GÜNERHAN