#

Yönetim Kurulu

 

Başkan Prof.Dr.Sami ÖZCAN Vet Fak.Öğrt.Üy.(Rektör)
     
  Prof.Dr.Hasan ÖZEN Veteriner Fakültesi Dekan V.
  Prof.Dr.Haydar YÜKSEK  Fen-Edebiyat Fak. Dekan V.
    İkt.ve İd.Bil.Fak.Dekan V.
  Prof.Dr.Selçuk URAL Eğitim Fak.Dekan V.
    Tıp Fak.Dekan V.
  Prof.Dr.Gabil YAGUB Mimarlık -Mühendislik Fak.Dekan V.
    Diş Hekimliği Fak.Dekan V.
  Prof.Dr.Vedat BARAN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
    İlahiyat Fakültesi Dekanı
  Prof.Dr.Engin KILIÇ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
    Sarıkamış Turizm Fakültesi Dekan V.
     
Seçilmiş Üye Prof. Dr. Halit Hami ÖZ Mimarlık-Mühendislik Fak. Öğr. Üyesi
Seçilmiş Üye  Prof.Dr. Hülya SOYSAL Tıp Fak.Öğr. Üyesi
Seçilmiş Üye  Prof.Dr.Hacali NECEFOĞLU Fen-Edebiyat Fak.Öğr. Üyesi
Raportör Doç. Dr. Alpaslan YÜCE Genel Sekreter V.