#

Senato

 

Başkan Prof. Dr. Sami ÖZCAN Rektör
     
  Prof. Dr. Mükremin Özkan ARSLAN Rektör Yrd.
  Prof. Dr. Selçuk URAL Rektör Yrd.
     
     
    Diş Hekimliği Fak. Dekan V.
  Prof.Dr.Selçuk URAL Eğitim Fak.Dekan V.
  Prof.Dr.Haydar YÜKSEK  Fen-Edebiyat Fak. Dekan V.
  Prof.Dr.Vedat BARAN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
    İkt.ve İd.Bil.Fak.Dekan V.
    İlahiyat Fakültesi Dekanı
  Prof.Dr.Gabil YAGUB Mimarlık -Mühendislik Fak.Dekan V.
  Prof.Dr.Engin KILIÇ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
    Sarıkamış Turizm Fakültesi Dekan V.
  Prof.Dr.Kemal SARICA Tıp Fak. Dekan V.
  Prof.Dr. Hasan ÖZEN Veteriner Fakültesi Dekan V.
     
  Doç.Dr. Fikret AKDENİZ Fen Bil.Ens.Müdürü V.
  Doç.Dr. Duygu KAYA AY Sağlık Bil.Enst.Müdürü V.
  Yrd. Doç.Dr. Yaşar KOP Sosyal Bil.Enst.Müdürü V.
     
  Yrd.Doç.Dr. Murat AYKIRI Kağızman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Md. V.
  Yrd.Doç.Dr. Aşkın ÇELİK KAÜ.Devlet Konservatuvarı Müdürü V.
  Doç.Dr. Ali Dursun AYDIN Sarıkamış BESYO. Müdürü V.
  Doç.Dr. Gencer ELKILIÇ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü V.
     
  Yrd.Doç.Dr. Alper TAZEGÜL Adalet MYO Müdür V.
  Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GÜRBÜZ Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü
  Yrd.Doç.Dr. Ataman KARAÇÖP Güzel Sanatlar MYO Müdür V.
  Yrd.Doç.Dr. Yunus ZENGİN Kağızman MYO Müdür V.
  Doç. Dr. Erhan DENİZ Kars MYO.Müdür V.
   Doç. Dr. Erol AYDIN Kazım Kararbekir Teknik Bilimler MYO Müdür V.
  Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin KARABAYIR Sarıkamış MYO Müdür V.
  Yrd.Doç.Dr. Akın BİNGÖL Sosyal Bilimler MYO Müdür V.
  Yrd.Doç.Dr. Kadir ÖNK Susuz MYO Müdür V.
     
Seçilmiş Üye  Yrd. Doç. Dr. Zafer OCAK   Eğitim Fakültesi Öğrt.Üyesi
Seçilmiş Üye  Doç. Dr. Gencer ELKILIÇ Fen Edebiyat Fakültesi Öğrt.Üyesi
Seçilmiş Üye  Doç. Dr Ötüken SENGER İktisadi ve İd.Bil.Fakült.Öğrt.Üy.
Seçilmiş Üye  Yrd. Doç. Dr. M. Fatih KALIN İlahiyat Fakültesi Öğrt.Üyesi
Seçilmiş Üye  Prof. Dr. Halit Hami ÖZ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrt.Üyesi
Seçilmiş Üye  Prof. Dr. İsa ÖZAYDIN Veteriner Fakültesi Öğrt.Üyesi
Raportör Doç. Dr. Alpaslan YÜCE Genel Sekreter V.