#

Yönetmelikler

Yönetmelikler

                                                                             Kafkas Üniversitesi Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği

İndir

Lütfen dosya yüklenmesini bekleyin...Önizleme yoksa sayfayı yenileyin

                                                                       Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği      

İndir

Lütfen dosya yüklenmesini bekleyin...Önizleme yoksa sayfayı yenileyin

                                                            Yüksekögretim-kurumları-Öğrenci-Disiplin- Yönetmeliği

İndir

 

Lütfen dosya yüklenmesini bekleyin...Önizleme yoksa sayfayı yenileyin

                                                                Açık-Yüksekögretim-Yönetmeliği

İndir

Lütfen dosya yüklenmesini bekleyin...Önizleme yoksa sayfayı yenileyin

Lisans-Öğrenilerini-Tamamlamayan-Veya-Tamamlayamanların-Ön Lisans-Diploması-AlmalarıVeya-Meslek-Yüksek-Okullarına-İntibakları-Hakkında-Yönetmelik

İndir

Lütfen dosya yüklenmesini bekleyin...Önizleme yoksa sayfayı yenileyin

                                                                

 Meslekî-ve-Teknik-Eğitim-Bölgesi-İçindeki-Meslek-Yüksekokulu-Öğrencilerinin-İşyerlerindeki-EğitimUygulama-ve-Stajlarına-İlişkin-Esas-ve-Usuller-Hakkında-Yönetmelik

indir

Lütfen dosya yüklenmesini bekleyin...Önizleme yoksa sayfayı yenileyin

                                                      

                                           Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

İndir

Lütfen dosya yüklenmesini bekleyin...Önizleme yoksa sayfayı yenileyin

          Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi DeğişimProgramına İlişkin Yönetmelik

İndir

Lütfen dosya yüklenmesini bekleyin...Önizleme yoksa sayfayı yenileyin

                                                               

              Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik

İndir

 

Lütfen dosya yüklenmesini bekleyin...Önizleme yoksa sayfayı yenileyin

                                          

                                   Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği

İndir

Lütfen dosya yüklenmesini bekleyin...Önizleme yoksa sayfayı yenileyin

                                                       

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

 

İndir

 

Lütfen dosya yüklenmesini bekleyin...Önizleme yoksa sayfayı yenileyin

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar ArasındaGeçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkinYönetmelik

 

İndir

 

Lütfen dosya yüklenmesini bekleyin...Önizleme yoksa sayfayı yenileyin

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

İndir

 

Lütfen dosya yüklenmesini bekleyin...Önizleme yoksa sayfayı yenileyin

                                                               

                              Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği Yeni

 

İndir

İndir  kafkas-universitesi-egitim-ogretim-sinav-yonetmeligi-21012016-3110.pdf