#

Yönetmelikler

                                                                           

Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İndir

  

   Kafkas Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği 

İndir

 

  Yüksekögretim-kurumları-Öğrenci-Disiplin- Yönetmeliği

İndir

 

 

  Açık-Yüksekögretim-Yönetmeliği

İndir

 

Lisans-Öğrenilerini-Tamamlamayan-Veya-Tamamlayamanların-Ön Lisans-Diploması-AlmalarıVeya-Meslek-Yüksek-Okullarına-İntibakları-Hakkında-Yönetmelik

İndir

 

                                                                

 Meslekî-ve-Teknik-Eğitim-Bölgesi-İçindeki-Meslek-Yüksekokulu-Öğrencilerinin-İşyerlerindeki-EğitimUygulama-ve-Stajlarına-İlişkin-Esas-ve-Usuller-Hakkında-Yönetmelik

İndir

 

                                                      

 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

İndir

 

  Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi DeğişimProgramına İlişkin Yönetmelik

İndir

 

                                                               

Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik

İndir

 

                                          

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği 

İndir

 

                                                       

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

 

İndir

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar ArasındaGeçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkinYönetmelik

 

İndir

 

 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

 

İndir

 

 

                                                               

                              Önlisans ve Lisans Uzaktan Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği Yeni

 

İndir

 

Yaz Okulu Yönetmeliği

 

İndir  Yaz Okulu Yönetmeliği.pdf