#

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

 

  BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ  BÖLÜMÜ

 

Genel Bilgi

 

 Bölüm genel olarak; bilgi yönetimi temellerinin üzerine işletme yönetimi, teknoloji yönetim, enformasyon bilimi ve bilişim yönetimiyle alan bilgisini ve insan doğasının anlaşılmasına yardımcı olan biliş biliminin araç ve yöntemlerini inşa ederek tasarlanan multidisipliner bir yapıya sahiptir.

 

 

Bölümün Misyonu

 

 Bilgiye ihtiyaç duyan her türlü kullanıcının; bilgi ve belgeye en hızlı bir şekilde ulaşımını sağlayacak yönetim süreçlerini planlamak ve geliştirmek için mesleki yetkinliğe, yöneticilik becerilerine ve iletişim kabiliyetine sahip profesyoneller yetiştirmektir.

 

 

Bölümün Vizyonu

 

  Gelecek için gayemiz: uzman bir yönetici kadronun yetişebilmesi için araştırma yapabilecek bilgi alt yapısına sahip, tarihsel bilgi kaynaklarını modern araştırma araçlarıyla kullanabilen ve her tür bilgi kaynağını düzenlemeye ve yararlanmaya sunabilen nitelikli bilgi ve belge yöneticilerini iş sahasına  kazandırmak olacaktır.

 

 

Bölüm Mezunlarının İstihdam Alanları

 

 Programdan mezun olacak öğrenciler, bütün sektörlerdeki işletmelerin özellikle bilgi ve teknoloji ile ilgili birimleri başta olmak üzere; teknik, yönetsel ve operasyonel düzeyde yetişmiş eleman ihtiyacı duyulan bölümlerinde ve bilgi merkezleri ile arşiv, kütüphane veya dokümantasyon merkezlerinde istihdam edilebileceklerdir.