#

Geleneksel Türk Müziği Bölümü

 

 

 GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

 

 

 

Bölüm Başkanı: Yrd. Doç Dr. Aşkın ÇELİK

 

 

Türk Halk Müziği Anasanat Dalı

      Türk Sanat Müziği Anasanat Dalı     

 Türk Halk Oyunları Anasanat Dalı

 

 

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Türk Halk Oyunları Anasanat Dallarından oluşmaktadır. Geleneksel Türk Müziği Bölümünde 7 kadrolu, 1 ders saat ücretli olmak üzere toplam 8 Öğretim Elemanı çalışmaktadır.

Kültürel kimliğimizin önemli bir parçası olan Geleneksel Türk Müziği, usta- çırak ilişkisiyle gelişmiş, aynı zamanda nesilden nesile nakledilerek süre gelmiştir. Köklü bir geleneğe sahip Türk müziği icracıları ve bestecileri geleneğe bu anlayışla bağlı kalarak birçok önemli ürün vermiştir. Türk Müziğine bilimsel yöntem ve tekniklerle bakmanın gerekliliğini savunan uzman kadrosu ile Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği bölümünün amacı; gelenekten kopmadan, çağdaş müzik teknikleri ve imkânlarını da kullanarak, Türk müziğini iyi bilen ve sonraki nesillere aktarabilecek donanıma sahip, araştırmacı gençler yetiştirmektir.