#

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

 

Başkan: Yrd. Doç. Dr. Aşkın ÇELİK

Üye: Prof. Dr. Onur ATAKİŞİ

Üye: Yrd. Doç. Dr. Adem BALKAYA

Üye: Öğr. Gör. Mehmet Sait Halim GENÇOĞLU

Raportör:Vekil KEMER