#

Yüksekokul Kurulu

 Yüksekokul Kurulu

 

 

Başkan

Doç.Dr.Erhan DENİZ

Üye

Yrd.Doç.Dr.Vedat ADIGÜZEL

Üye

Öğr.Gör.Dilşat BUKNİ GÜLTEKİN

Üye

Doç. Dr. Başaran KARADEMİR

Üye

Yrd.Doç.Dr.Özlem KARADAĞOĞLU

Üye

 Yrd.Doç.Dr.Efdal ÇİMEN
Üye Yrd.Doç.Dr.Sezen HARMANKAYA

Raportör

Oktay ULUDAĞ