#

İdari Personel

   

 

                                                   Fahri ALTUN

                                  Yüksekokul Sekreteri

 

 

 

 

 

Erdem EREN                                                               

Tahakkuk      Tel:1670                                                           

 

 

 

 

 

Günnur KESİM                                                            Murat MERAL

Öğrenci İşleri      Tel: 1670                                                     Şef Tel:1670