#

İdari Personel

   

 

                                                   Fahri ALTUN

                                            Yüksekokul Sekreteri

 

 

 

 

 

Erdem EREN                                                               Murat GÜNER

Tahakkuk                                                                      Şef

 

 

 

 

 

Günnur KESİM                                                            Murat MERAL

Öğrenci İşleri                                                                 Satın Alma Memuru