Misyonumuz:

Kurum    idari    teşkilatında   bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde  çalışması konusunda rektöre karşı olan sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla , Çalışma alanını belirleyen 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumlarının İdari Teşkilatlanması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 27. maddesi çerçevesinde tanımlanmış hizmetleri, paylaşılmış bir görev anlayışı içinde  sağlıklı ve tam olarak yürütmek, birimler  arasında koordine sağlamak, personelin moral ve motivasyonunu yükseltici ve aidiyet duygusunu geliştirici  tedbirler almak,  verimli çalışma ortamı sağlamak, çalışanların mesleki bilgilerini arttırmak ve gelişimlerini sağlamak amacıyla hizmet içi seminer, kurs ve eğitimler düzenlemek , öğrenen ve öğreten bir organizasyon oluşturmak, geleceğe yönelik sağlıklı palan ve programlar hazırlamaktır.

 

Vizyonumuz :

Kafkas Üniversitesinin personel, öğrenci ve fiziki alan gelişimine paralel olarak bugün itibariyle ihtiyaç duyduğu veya gelecek’te ihtiyaç duyacağı  hizmetleri, Genel Sekreterlik ve bağlı  idari teşkilatında bulunan birimlerle birlikte  Çağdaş yönetim anlayışı içinde, düzenli ve uyumlu olarak çalışarak yerine getirmek ve üretmektir.

 

 

 Copyright © Kafkas Üniversitesi - 2013 Tasarım & Kodlama : Ögr.Gör. Erkan GÜNERHAN