KAÜ-TODAİE Ortak Eğitim Programı 13-17-Mart 2017

       Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ile Üniversitemiz arasındaki protokol çerçevesinde 13-17 Mart 2017 tarihleri arasında, "Yerel Yönetimler Personelinin Hizmet Kapasitesinin Artırılması Eğitim Projesi" gerçekleştirilecektir.

Eğitim Konuları:

1) Yerel Yönetimlerde Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Eğitimi (5 gün),

2) Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi (5 gün),

3) Resmi Yazışma (2 gün),

4) 5018 Sayılı Kanun Uygulamaları ile Kamu Zararı Eğitimi (3 gün) 

      

145 kez görüntülendi.