#

Hakkımızda

Hakkımızda

 

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD) 2010 yılında yayın hayatına başlamış ve “Hakemli Dergi” statüsünde altı ayda bir Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda en az iki kere yayınlanmaktadır.


DERGİNİN KÜNYESİ:  
International Standard Serial Number (ISSN): 1309-4289
Electronic - International Standard Serial Number (E-ISSN): 2149-9136


AMAÇ:
Derginin temel amacı; İktisadi ve İdari Bilimler (İİBF) alanlarında bilimsel bilgi üretimine katkı sağlamaktır. Bilime yenilik getiren, Yeni bir bilimsel yöntem geliştiren veya Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliğinde olan özgün makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.


KAPSAM:
Derginin kapsamı İİBF alanı ile ilgili konuları kapsamaktadır. Dergide, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye ve Uluslararası İlişkiler alanlarının kapsamına giren tüm konulardaki çalışmalar yayımlanır.

 
Derginin yazı dili Türkçe ve İngilizce’dir.


Dergide Araştırma, Derleme ve Olgu Sunumu türlerinde makaleler yayınlanmaktadır.

"Dergimize erişim sağlayabileceğiniz “internet kaynakları" veya "veri tabanları" şunlardır:EconLit, ProQuest, EBSCOHost, Google Scholar, UlrichsWeb, Arastırmax, AsosIndex, TO-KAT ve Akademik Dizin  

Dergide yayınlanması düşünülen makaleler iThenticate intihal programından tarandıktan sonra değerlendirme sürecine alınmaktadır.

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayınlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirterek gönderilebilir.


Dergideki makalelere Digital Object Identifier (DOI) numarası atanmaktadır.


Dergide makaleler ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.


Dergimizde yayınlanması arzu edilen çalışmaların “Yazım Kuralları“na uygun bir şekilde hazırlanarak yayın kurulumuza E-posta olarak ulaştırılması gerekmektedir.