Misyon : Hukuk Müşavirliği; üniversite tüzel kişiliğinin, bağlı yükseköğretim kurumları ile birlikte 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130. Maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yazılı ilke, esas ve hedefler doğrultusunda , yüklendiği kamu hizmetlerini yerine getirirken, tesis ettiği idari işlem ve eylemleriyle hukukun ve mevzuatın öngördüğü sınırlar içerisinde kalması yönünden danışma birimi olarak, üniversitenin hak ve menfaatlerinin savunulmasında ve elde edilmesinde icra birimi olarak faaliyet göstermektedir.

            Müşavirliğimizin faaliyet alanına giren işler, genel olarak adli ve idari yargı mercilerinde yürütülen işler olup bunun yanında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar nezdinde de işlemler yürütülebilmektedir. Gerek adli işlemler gerekse üniversitemizin genelini ilgilendiren idari işlemler yürürlükteki mevzuatları gereği 30 gün gibi kesin süreyle sınırlı olup, bu gibi süreli hizmetlerin aksatılmadan belirtilen süreler içinde etkin bir şekilde yürütülmesi yeterli ve nitelikli personel ile birlikte üniversite içi birimler ve bazen de diğer kamu kurum ve kuruluşları ile süratli iletişimi zorunlu kılmaktadır. Müşavirliğimiz, üniversite personeli ile öğrencilerinin ve sair kişilerin, kurum ile ilgili veya özel nitelikli hukuki ve idari sorunlarında danışmanlık yapma, mütalaa verme, davalarını takip etme yetkisi ve görevi bulunmamaktadır.

 

           Vizyon : Hukuk Müşavirliğimiz; gerek üniversitemize karşı gerekse üniversitemizce yürütülen tüm işlemlerde hukuki hususlarda profesyonel hizmet sunma amacıyla görev yapmaktadır.Copyright © Kafkas Üniversitesi - 2013 Tasarım & Kodlama : Ögr.Gör. Erkan GÜNERHAN