#

MYO Yönetim Kurulu

Güzel Sanatlar M.Y.O. Yönetim Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP (Güzel Sanatlar M.Y.O. Müdürü)

Yrd. Doç. Dr. Hasan ASLAN (Güzel Sanatlar M.Y.O. Müdür Yrd.)

Prof. Dr. Özkan ARSLAN (Seçilmiş Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Kadir ÖNK (Seçilmiş Öğretim Üyesi) 

Yrd. Doç. Dr. Alper TAZEGÜL (Seçilmiş Öğretim Üyesi)

Raportör

Samet EĞER (Güzel Sanatlar M.Y.O Sekreter)