#

MYO Yönetim Kurulu

Güzel Sanatlar M.Y.O. Yönetim Kurulu

Doktor Öğretim Üyesi Ataman KARAÇÖP (Güzel Sanatlar M.Y.O. Müdürü)

Doktor Öğretim Üyesi Hasan ASLAN (Güzel Sanatlar M.Y.O. Müdür Yrd.)

Prof. Dr. Özkan ARSLAN (Seçilmiş Öğretim Üyesi)

Doktor Öğretim Üyesi Kadir ÖNK (Seçilmiş Öğretim Üyesi) 

Doktor Öğretim Üyesi Alper TAZEGÜL (Seçilmiş Öğretim Üyesi)

Raportör

Ayhan ÜNAYDIN (Güzel Sanatlar M.Y.O Sekreteri)