#

MYO Kurulu

Güzel Sanatlar M.Y.O. Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Ataman KARAÇÖP (Güzel Sanatlar M.Y.O. Müdürü)

Yrd. Doç. Dr. Hasan ASLAN (Güzel Sanatlar M.Y.O. Müdür Yrd.)

Doç. Dr. Özgür AKTAŞ (Eğitim Fak. Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Aşkın ÇELİK (Devlet Konservatuvarı Müdürü)

Yrd. Doç. Dr. Güven GÜLBAZ (Mühendislik-Mimarlık Fak. Öğret. Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Volkan GÖKSU (Eğitim Fak. Öğretim Üyesi)

Raportör

Samet EĞER (Güzel Sanatlar M.Y.O. Sekreter)