#

MYO Kurulu

Güzel Sanatlar M.Y.O. Kurulu

Doktor Öğretim Üyesi Ataman KARAÇÖP (Güzel Sanatlar M.Y.O. Müdürü)

Doktor Öğretim Üyesi Hasan ASLAN (Güzel Sanatlar M.Y.O. Müdür Yrd.)

Doç. Dr. Özgür AKTAŞ (Eğitim Fak. Öğretim Üyesi)

Doktor Öğretim Üyesi Aşkın ÇELİK (Devlet Konservatuvarı Müdürü)

Doktor Öğretim Üyesi Güven GÜLBAZ (Mühendislik-Mimarlık Fak. Öğret. Üyesi)

Doktor Öğretim Üyesi Volkan GÖKSU (Eğitim Fak. Öğretim Üyesi)

Raportör

Ayhan ÜNAYDIN (Güzel Sanatlar M.Y.O. Sekreteri)