Bölümümüz Yüksek Öğretim Kurulu’nun 08-06-1998 tarihli ve 1147 sayılı yazısıyla 1998-1999 yılında Lisans düzeyinde eğitim ve öğretime başlamıştır.  2002 yılından itibaren  Yüksek Lisans Programına 2009 dan itibaren ise Doktora Programina öğrenci alınmaktadır.

Bölümdeki lisans eğitiminin amacı, Fizik dalında gerekli olan temel bilgilerin verilmesi ve araştırmacı becerilerinin kazandırılmasıyla ülkemiz için araştırıcı yetiştirmek, diğer temel ve uygulamalı bilim dallarına hizmet vermektir.

Mezun olan öğrenciler üniversite ve araştırma kurumlarında, orta öğretim kurumlarında ve çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında iş bulabilmektedir. Bunların dışında yine başarılı öğrenciler fizikçiye gereksinim duyulan alanlarda, Atom ve Enerji Kurumu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Devlet İstatistik Enstitüsü, Telekom, Tedaş, Nükleer Araştırma Merkezi gibi bir çok kamu ve özel sektörde kendilerine iş olanağı bulabilmektedirler.Copyright © Kafkas Üniversitesi - 2013 Tasarım & Kodlama : Ögr.Gör. Erkan GÜNERHAN