Fen Bilimleri Enstitüsü

 

Misyon :

1- Vermiş olduğu Lisansüstü Eğitim-Öğretim ile ders ve araştırmalar yapabilecek yeterlilikte üstün nitelikli öğrenciler yetiştirmek,
2- Ülkemizde ve Dünyada Fen Bilimleri ve Fen Bilimlerine dayanan üretim teknolojilerinin gelişmesine yardımcı olacak araştırmalar yapmak, araştırıcılar yetiştirmek,
3- Etkin ve yeterli idari hizmetler sunmak.

            

Vizyon :

1- Bilim, eğitim ve kültür alanlarında ulusal gelişmeye katkısını giderek artıran ve uluslararası saygınlığa sahip bir enstitü olmak.
2- Üstün özelliklere sahip lisansüstü eğitim almış donanımlı, teknolojiye ve yeni gelişmelere uyum sağlayacak, ülkemizi ve bilimi geliştirecek öğrenciler yetiştirmek.
3- Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere Kafkasya. Orta Asya öncelikli diğer ülkelerle bilim ve kültür ilişkilerini geliştirmek.