#

Dekanlık

 

 

Prof. Dr. Selçuk URAL

Dekan / Dean 

Doç. Dr. Murat TAŞDAN

Dekan Yardımcısı / Associate Dean 

 

Turgut URTANUR

Fakülte Sekreteri / Faculity Secretary