KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMI

 

 

Amaç

Kafkas Üniversitesinin dışa dönük yüzünün vitrinini oluşturmak.

Kurum-öğrenci, kurum-çevre etkileşimini sağlamak amacıyla düzenlemeler, çalışmalar yapmak.

 

Misyon

Kafkas Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Üniversitemiz bilgi üreten ve bilgiyi teknoloji ile birlikte kullanabilen, yaratıcı ve ülke sorunlarına çözüm sunabilen dinamik insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunma özgörevine  koşut, evrensel değerler ışığında bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak Kafkas Üniversitesinin kamuoyu ile iletişim köprüsünü kurmayı;  Kars halkı, kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkileri en üst düzeyde tutmayı; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini Üniversite ve toplum yararına sunmayı, kendisine görev edinmiştir.

 

Vizyon

Kafkas Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Üniversitemizin girişimci, araştırmacı, yaratıcı, etik değerlere sahip, kendine güveni tam, dünya ile bilimsel ve teknolojik olarak bütünleşebilen bireyler yetiştiren bir eğitim ve öğretimi gerçekleştirme özbakışına koşut, ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmak isteyen Kafkas Üniversitesinin kurum kimliğini en iyi yansıtacak şekilde basın ve halkla ilişkiler ve tanıtım etkinlikleri tasarlamak.

 

GÖREVLERİMİZ

*Üniversitemizin içte ve dışta tanıtımını yapmak için, projelere katılmak ve proje geliştirmek.

*Yazılı tanıtım malzemesi hazırlamak.

*Üniversitenin Faaliyet raporunu hazırlamak ve dağıtmak.  

*Üniversitenin basın ve halkla ilişkilerini düzenlemek.

*İlimiz içinde Üniversitemizin doğru algılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

 *Uygun görülen fuarlara katılmak ve fuarlar için tanıtım malzemelerini hazırlamak, çeşitli organizasyonlarda tanıtım standlarının kurulması işlemini gerçekleştirmek.

*Rektörün gerçekleştireceği basın toplantılarını hazırlamak ve konu ya da konular için Rektöre  bilgi toplamak.

*Etkinliklerle ilgili yazılı, görsel ve işitsel belge, bilgi ve dokümaların arşivini oluşturmak.

*Medyada Üniversitemizle ilgili çıkan haberleri toplamak ve arşivlemek; yanlış - eksik haber, yorum ve yazıları tekzip edip, doğru bilgilendirmeyi sağlamak.

*Diğer Üniversitelerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

*Üniversitemizin akademik, bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerinin yer aldığı basın bülteninin hazırlanması,

*Basın açıklaması ve kamuoyu duyurularının hazırlanması, bunlara ait fotoğrafların medyaya dağıtılmasını sağlamak.

*Üniversitemiz tanıtım CD' sini hazırlamak ve doğru hedef kitlesine dağıtımını sağlamak.

*Lise ve dershane öğrencilerine Üniversitemizin gezdirilmesi organizasyonunu ayarlamak ve gerekli tanıtımın yapılmasını sağlamak.

*Üniversitemiz Web sayfasına duyuru ve ilân anlamında haber girmek. Copyright © Kafkas Üniversitesi - 2013 Tasarım & Kodlama : Ögr.Gör. Erkan GÜNERHAN


x

Vefat ve Başsağlığı

 

      10.11.1992-10.11.1994 tarihleri arasında üniversitemiz kurucu rektörlüğü ve 1994-1998 tarihleri arasında üniversitemizin rektörlük görevini yürüten saygıdeğer Prof. Dr. Nihat BAYŞU vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, tüm dostlarına, yakınlarına ve üniversitemize başsağlığı diliyoruz.