#

ULUSLARARASI KONGRE/KONFERANS SONRASI KESİN RAPOR EKİNDE BAP BİRİMİNE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

 

 BAP BİRİMİNE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER 

 

1-      Rektörlük İzin Oluru: Fotokopi ise rektörlük makamına veya fakülte sekreterliğine “Aslı Gibidir” şeklinde onaylatılmalıdır.

2-      Uçak Bileti: Üzerinde; a)Düzenleyenin adı-soyadı, ünvanı, adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, b)Yolcunun adı-soyadı ve T.C. kimlik numarası, c) Düzenlenme tarihi, d) seri ve sıra numarası (seri no olarak bileti düzenleyen her müstakil şube veya acentenin harf ve rakamlardan oluşan kod numarası, sıra numarası olarakta havayolu şirketinin IATA nezdinde kod numarası ile başlayan 13 haneli bilet numarası),  e)Yapılan hizmetin tutarını gösterir “Elektronik Yolcu Bileti”  yada seyahat acentelerinden alınan kaşeli, imzalı fatura olmalıdır.

3-      Uçak Biniş Kartlarının Aslı

4-      Otobüs/Tren Biletinin Aslı

5-      Katılım Belgesinin Fotokopisi

6-      Yurt Dışına Gidenler İçin Pasaport Fotokopisi: Ön sayfa ve giriş/çıkış kaşesinin bulunduğu sayfalar.

7-      Kayıt Ücreti: Kayıt ücretini belgeleyen, kişinin kendi adına düzenlenen, fatura yada ödendi belgesinin aslı kongreyi düzenleyen kurumdan mutlaka alınmalıdır. E-mail, faks  ve banka dekontu kabul edilmeyecektir.

8-      Merkez Bankası Günlük Döviz Kurlarını Gösteren Belge: Faturalar düzenlendiği tarih üzerinden TL’ye çevrilecektir. Faturanın alındığı tarihe ait döviz kurunu gösterir belge katılımcı tarafından alınmalı ve birime teslim edilen belgelere eklenmelidir.

9-  Konaklama Faturasının Aslı: Fatura kişinin kendi adına kesilmeli, faturada konaklama tarihleri/kaç gece kalındığı belirtilmiş olmalı ve faturanın tek kişilik olmasına dikkat edilmelidir. Kaç gece kalındığı anlaşılamayan konaklama faturaları için ödeme yapılmayacaktır. Ayrıca, e-Arşiv Faturanın kağıt olarak ibrazı halinde, bu kağıt nüsha üzerinde satıcının/hizmet sağlayıcının kaşesi ile birlikte ıslak veya noter onaylı hazır baskılı imzasının bulunması gereklidir.

10-  Akademisyenin Kongrede Yaptığı Sunum/Poster Özeti: Kongre kitapçığında basılmış Poster/sunum özeti ve kitapçığın kapak sayfasının fotokopisi.

Not : Yurt dışından alınan İngilizce belgelerde belgenin neye istinaden alındığını gösteren başlığı, farklı dillerdeki belgelerde ise belge üzerindeki açıklamaların tamamı, ilgili dil alanında uzman  kişi tarafından “tarafımca tercüme edilmiştir” ibaresi konulup, ad-soyad yazarak imzalanmalıdır. Söz konusu belgelerin tamamı katılımcı tarafından da imzalanmış olmalıdır.

 

 

BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

222 kez görüntülendi.