Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

  AnasayfaEnglish  
 
 

Genel Bilgiler

Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. maddesi birinci fıkrasının (c) bendi 58. maddesinin (b) fıkrası ile Ek 28. maddesine dayanılarak hazırlanan, 26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” ile Kafkas Üniversitesi Senatosunun tarih ve sayılı oturumunda alınan 13 sayılı kararı uyarınca, Kafkas Üniversitesi öğretim elemanlarının bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü ve desteklenmesi ile bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması amacıyla kurulmuştur.

 

  
 

Copyright © Kafkas Üniversitesi - 2013 Tasarım & Kodlama : Ögr.Gör. Erkan GÜNERHAN