#

Anestezi

Anestezi Programı 

Bu programda, anestezi uzmanlarına yardımcı teknik eleman yetiştirilir. Anestezi programını okumak isteyen öğrencinin biyoloji ve fen derslerine ilgi duyması, gerekli dikkat, titizlik,sorumluluk gibi özelliklere sahip bulunması gerekir. Anestezi programı mezunu her türlü ameliyatlarda hastanın uyutulması için gerekli tıbbi yöntemleri anestezi uzmanının önerileri doğrultusunda uygular. Bu konuda tek başına çalışma yetkisi yoktur. Derslerde uygulamalar önemli ölçüde yer tutar.

PROGRAMIN AMAÇLARI

-Öğrencileri anestezi uzmanlarına yardımcı teknik eleman olarak hazırlamak.

-Öğrencileri her türlü ameliyatlarda hastanın uyutulması için gerekli tıbbi yöntemleri anestezi uzmanının önerileri

doğrultusunda uygulaması yönünde yetiştirir.

- Anestezi  teknolojisindeki yenilikleri uygulama becerisi kazandırma