#

İdari Birimler

Meslek Yüksekokulu Sekreteri  Nazım ARAS
Öğrenci İşleri    Eray ŞAHİN
Tahakkuk  
Ayniyat  
Yazı İşleri