#

Yüksekokul Kurulu

 

Başkan Yrd.Doç.Dr.Alper TAZEGÜL Okul Müdürü
Üye Yrd.Doç.İlyas TOPÇU Okul Müdür Yardımcısı
Üye Doç.Dr.Ötüken SENGER 
İkt.ve İdr. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Doç.Dr.Erkan TOKUCU İkt.ve İdr. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Yrd.Doç.Dr.Elnur Hasan MİKAİL İkt.ve İdr. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye Yrd.Doç.Dr. Atıl Cem ÇİÇEK İkt.ve İdr. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi