#

Yönetim Kurulu

 

1-Prof.Dr. Gabil YAKUB Fen Edebiyat Fakültesi  Öğretim Üyesi
2- Doç.Dr.Alpaslan YÜCE  
İkt.ve İdr. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi
3- Yrd.Doç.Dr.Atıl Cem ÇİÇEK  
İkt.ve İdr. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi
4- Yrd.Doç.Dr.Alper TAZEGÜL
İkt.ve İdr. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi
5- Yrd.Doç.Dr.İlyas TOPÇU İkt.ve İdr. Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi